Over Alexander Rinnooy Kan

 

"Het is een positieve impuls in een landelijk project dat belangrijk is voor de ontwikkeling van eenieders talent, maar dat zo gemakkelijk vast kan lopen. Het Participatie Certificaat geeft alle goedwillende partijen op de arbeidsmarkt lucht en ruimte om op een zinvolle manier in elkaars kansen te investeren."

 
 


Alexander Rinnooy Kan is hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Eerste Kamer.

Hij was kroonlid en voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad (SER), voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO en lid van de Raad van Bestuur van ING Groep. Daarvoor was hij wetenschappelijk medewerker, hoogleraar en rector magnificus. Daarnaast bekleedde hij gasthoogleraarschappen aan de Universiteit van Californië (Berkeley) en Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Rinnooy Kan wil met zijn huidig werk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Nederland en is ervan overtuigd dat mensen, jong en oud, in staat gesteld moeten worden om zinnig inhoud te geven aan hun eigen toekomst.