Onze ambassadeurs helpen ons om van een goed idee een geweldige beweging te maken. Zij steunen ons in onze missie om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten meedoen in de werkende maatschappij. Daar zijn we ze zeer dankbaar voor. Samen laten we zien dat het oplossen van ‘kleine problemen’ tot grootse resultaten leidt!

Met meer zorg voor elkaar helpen we anderen en brengen we Nederland verder.

 
 
 

Frank Bluiminck

"Binnen de gehandicaptenzorg maken we ons dagelijks hard voor een verschuiving van zorg-denken richting talentontwikkeling en ontplooiing. Werk speelt daarin een grote rol. Participatie Certificaat is een krachtig middel dat de betekenis ervan laat zien."

Lees meer...

 
 
 
 

Bas Jacobs

"Participatie Certificaat is een prachtig initiatief. Het geeft mensen met een arbeidsbeperking veel grotere kansen op en mogelijkheden in werk, omdat het voor bedrijven veel makkelijker wordt gemaakt om banen te scheppen waar deze mensen hun talenten volledig kunnen ontplooien."

Lees meer...

 
 

Lineke Rijxman

"Onze samenleving is vaak gericht op nut en handel, op waardering van -en denken over een mens in uitsluitend economische termen. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is dat een doodlopende weg. Participatie Certificaat maakt een positief verschil. Dat ondersteun ik van harte."

Lees meer...

 
 

Louis van Gaal

"Participatie Certificaat geeft vorm aan het idee dat ook als je niet aan de bal bent, je toch mee moet spelen. Je draagt bij, je steunt elkaar en je werkt samen om beter te worden. Dat is een mooie en ook succesvolle manier van werken." 

Lees meer...

 
 

Marja Ruigrok

“Naast inkomen, levert werk een bijdrage aan zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het goede gevoel iets bij te dragen. Daarom is dit zo’n zinvol initiatief. En het spreekt me aan dat ondernemers elkaar onderling een handje helpen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Dat is hoopvol" 

Lees meer...

 
 

Alexander Rinnooy Kan

"Het is een positieve impuls in een landelijk project dat belangrijk is voor de ontwikkeling van eenieders talent. Het Participatie Certificaat geeft alle goedwillende partijen op de arbeidsmarkt lucht en ruimte om op een zinvolle manier in elkaars kansen te investeren."

Lees meer...

 
 

arko van brakel

"We moeten meer doen dan de banenafspraak. Dat zijn de cijfertjes, maar ondertussen gaat het wel om mensen met ambities, kwaliteiten en de wens zich te ontwikkelen. Op welk niveau je ook presteert, je moet de mogelijkheid hebben om je talent te ontwikkelen. Participatie Certificaat maakt die stap."

Lees meer...

 
 

Desirée Curfs

" Succesvolle arbeidsparticipatie vraagt om samenwerking; tussen gemeenten, bedrijven en instellingen. Participatie Certificaat maakt samenwerken concreet, het bevordert onderling contact en kennisuitwisseling."

Lees meer...
 

 
 

Mirjam Sterk

"Het lijkt alsof er bij de uitvoering van de Participatiewet alleen de top uit de doelgroep kans maakt op zinvol en duurzaam werk. Moeilijker te plaatsen mensen vallen buiten de boot. Participatie Certificaat helpt de kansen voor juist die doelgroep te vergroten."

Lees meer...

 
 

Véronique Pauwels

“Participatie Certificaat geeft mensen een mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Door doelgericht te investeren, kunnen we met een klein budget op de juiste plek iemands kansen aanzienlijk verbeteren. Geen blinde sluis geld, maar een betrokken mini-stimulans waar alle betrokkenen beter van worden. Ook de gedachte ‘iemand helpen als je kunt’ spreekt me zeer aan.“

Lees meer...