Over Bas Jacobs

“Participatie Certificaat is een prachtig initiatief. Het is een maatschappelijke opdracht ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking kunnen werken. Participatie Certificaat geeft mensen met een arbeidsbeperking veel grotere kansen op en mogelijkheden in werk, omdat het voor bedrijven veel makkelijker wordt gemaakt om banen te scheppen waar deze mensen hun talenten volledig kunnen ontplooien.”

 
 

Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn wetenschappelijke onderzoek bevindt zich op het snijvlak van de overheidsfinanciën, macro-economie, welvaartseconomie en de theorie van het menselijke kapitaal. Daarnaast is hij onderzoeksfellow van het Tinbergen Instituut, CESifo, academisch partner van het CPB en voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Jacobs schrijft regelmatig beleidsstukken en blogs en is actief in het maatschappelijke debat over economie.