Over Desirée Curfs

 

"Succesvolle arbeidsparticipatie vraagt om samenwerking; tussen gemeenten, bedrijven en instellingen. Participatie Certificaat maakt samenwerken concreet, het bevordert onderling contact en kennisuitwisseling"

 
 

 

Desirée Curfs is directeur van participatiebedrijf Stroomopwaarts. Hiervoor was ze als directeur-bestuurder van het participatiebedrijf in de gemeente Westland verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taak in het kader van de sociale werkvoorziening, de sturing van het werkbedrijf en het re-integratiebedrijf Werkstroom.

Curfs ziet het als een grote uitdaging om samen met alle medewerkers en partners de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van de drie gemeenten centraal te stellen. Curfs ziet dat het suc­ces van de par­ti­ci­pa­tie­wet af­han­ke­lijk is van sa­men­wer­kingen die ge­meen­te­gren­zen overstijgen­.

“Er ligt een grote uitdaging om samen met alle medewerkers en partners een nieuwe organisatie te bouwen. De dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van de drie gemeenten staat voor mij centraal, evenals de ontwikkeling van de medewerkers. Ik geloof in de kracht van samenwerking en wil de relatie met de partners uitbouwen. Wij willen toegevoegde waarde bieden aan ondernemers en aan onze inwoners die een extra steuntje nodig hebben.”