“Het Participatie Certificaat brengt de discussie weer terug naar de kandidaat. Niet alleen naar de jaarlijkse getallen, maar naar een manier om op zinvolle en ook nuchtere manier met maatschappelijke verantwoordelijkheden om te gaan. Het organiseren van de participatiebanen is één, zorgen dat ze goed en duurzaam ingevuld worden is minstens net zo belangrijk.”
— Agnes Jongerius, Europarlementariër en lid RvA Participatie Certificaat

(her)BEleef het congres van participatie Certificaat in drie minuten!

 
 

fans vertellen waarom zij arbeidsparticipatie belangrijk vinden

Babette Pas, Jobcoach, WerktZo Amerpoort

Aart Bertijn, Senior Beleidsmedewerker, VGN

Houssin Bezzai, Directeur, Leids Inzet Collectief

Bas van Andel, Teammanager Projecten, Sherpa


Bekijk ALLE interviews

SABINE DE JONG, ROB ITTMANN EN ANNE VAN STEIN OVER DE VOORDELEN PARTICIPATIE CERTIFICAAT

Sabine de Jong (Founder Participatie Certificaat), Rob Ittmann (Directeur De Nieuwe Poort Rotterdam), Anne van Stein (Kok De Nieuwe Poort Rotterdam)

LINEKE RIJXMAN OVER WAAROM ARBEIDSPARTICIPATIE BELANGRIJK IS

Lineke Rijxman (actrice en regisseur van theatergroep Mugmetdegoudentand)

AART VAN DER GAAG EN MIRJAM VAN PRAAG OVER DE UITDAGINGEN VAN ARBEIDSPARTICIPATIE

Aart van der Gaag (Commissaris 100.000 banen VNO/MKB/LTO), Mirjam van Praag (hoogleraar Economie en kroonlid SER)

MARCO WINS, HOUSSIN BEZZAI EN ALBERT ASSEN OVER ARBEIDSPARTICIPATIE IN DE PRAKTIJK

Marco Wins (directeur In2Work en initiator Robert Kranenborg Foundation), Houssin Bezzai (Leids Inzet Collectief), Albert Assen (directeur SolarStell en Alles Energie)

JETTA KLIJNSMA, AGNES JONGERIUS EN ARJO KLAMER OVER ARBEIDSPARTICIPATIE VANUIT EUROPEES, LANDELIJK EN LOKAAL PERSPECTIEF

Jetta Klijnsma (Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Agnes
Jongerius (Europarlementariër), Arjo Klamer (hoogleraar Culturele Economie)

PERRY LEIJDSMAN EN SJEF EVERS OVER ARBEIDSPARTICIPATIE IN DE ROTTERDAMSE HOEK

Perry Leijdsman (De Betrokken Spartaan) en  Sjef Evers (wethouder Maassluis)

AAD STOOP OVER het belang VAN HET CERTIFICAAT

Aad Stoop (Bergh, Stoop en Sanders Advocaten en voorzitter bestuur Participatie Certificaat)