financieel steuntje in de rug nodig om aan het werk te gaan? 

Waar is een participatie certificaat voor?

Als reguliere gelden niet toereikend zijn, kan financiële steun uit Participatie Certificaat worden aangevraagd om een plaatsing met contract mogelijk te maken.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand ergens aan de slag kan en hiervoor een cursus moet volgen of de reiskosten een probleem vormen. Hier biedt Participatie Certificaat uitkomst en dat geldt ook voor bijvoorbeeld de elektrische fiets als oplossing voor het overbruggen van afstanden, een vergroot beeldscherm of een rolstoelvriendelijke toegang tot de werkplek.

Kortom, obstakels die met gelden vanuit een Participatie Certificaat worden weggenomen. 

testimonials

Heb je gebruik gemaakt van Participatie Certificaat om die baan te realiseren? Dan wordt samen met jouw jobcoach of begeleider een testimonial geschreven. Het testimonial is jouw succesverhaal waarin je aangeeft hoe deze aanvullende financiering jou heeft geholpen. Zo maak je anderen ook enthousiast. Wil je een voorbeeld zien? Bekijk de testimonials.

Voor wie is een Participatie certificaat?

Participatie Certificaat helpt kandidaten met een arbeidsbeperking bij het realiseren van een baan met contract. Werkgevers, instanties, gemeenten en andere betrokkenen kunnen hierin een beroep doen op ondersteuning. 

Kandidaten die in elk geval in aanmerking komen voor ondersteuning zijn:

  • Kandidaten die onder de banenafspraak vallen
  • Kandidaten die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen 
  • Kandidaten met een Wsw-Indicatie
  • Wajongers met arbeidsvermogen 
  • Kandidaten met een Wiw of ID-baan (oude Melkert-banen)

Ligt de situatie net iets anders en heb je toch extra ondersteuning nodig? Laat het ons weten.

Bekijk onderaan de pagina de toelichting op Participatie Certificaat in 90 seconden.

Financiële ondersteuning vanuit Participatie Certificaat kan worden gebruikt als reguliere gelden (UWV, Gemeenten) niet voldoende zijn. Gelden uit het certificaat kunnen worden gebruikt voor o.a. een extra cursus voor de kandidaat, aanpassingen op de werkplek en extra begeleiding voor zowel kandidaat als werknemers. 


lees de succesverhalen in de testimonials