Financieel Bijdragen aan de plaatsing van een kandidaaT met een arbeidsbeperking?

Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking is belangrijk. Door het beschikbaar stellen van een (of meer) Participatie Certifica(a)t(en) draag je als certificaathouder concreet bij aan de plaatsing van een kandidaat met een arbeidsbeperking, mét een contract. De waarde van het certificaat wordt omgezet in een fonds en ingezet om de laatste (financiële) obstakels weg te nemen om die ene baan mogelijk te maken. 

Dat is belangrijk En hard nodig! 

Dit extra steuntje in de rug geeft dan ook de doorslag. Financiering wordt ingezet voor o.a. het volgen van een extra cursus of opleiding, het aanpassen van de werkplek of extra jobcoaching. Met het beschikbaar stellen van een Participatie Certificaat maak je dat als certificaathouder mogelijk. 
Je draagt concreet bij aan een nieuwe baan voor een kandidaat, laat als organisatie maatschappelijke betrokkenheid zien en werkt mee aan arbeidsparticipatie op een manier die voor iedereen positief is. 

Wie kan een certificaat geven?

Iedereen, werkgever of particulier kan een certificaat geven. Van multinational tot MKB, van overheidsinstantie tot instelling. Want participeren doe je tenslotte samen! Het model past volledig in het gedachtegoed van een sociaal Nederland waar iedereen gelijke kansen krijgt en het recht heeft op een volwaardige deelname aan de samenleving.

Het testimonial

Als het budget uit jouw certificaat is ingezet, ontvang je als certificaathouder een testimonial van het succesHet testimonial geeft een goed beeld op welke manier de gelden zijn besteed  om het contract te realiseren. Als met de plaatsing het volledige budget van jouw certificaat is besteed, is daarmee het certificaat vervuld. Is er nog budget over? Dan wordt het restant ingezet voor andere plaatsingen. Voorbeelden van testimonials vind je hier

Aanbestedingen en SROI

In veel gemeenten wordt Participatie Certificaat meegerekend in de SROI-waardering/aanbestedingen. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan succesvolle invulling van werk, sociale cohesie en werkgelegenheidsvraagstukken in de regio.

Bekijk onderaan de pagina de toelichting op Participatie Certificaat in 90 seconden.

 
 
 
 

Financiële ondersteuning vanuit Participatie Certificaat kan worden gebruikt als reguliere gelden (UWV, Gemeenten) niet voldoende zijn. Gelden uit het certificaat kunnen worden gebruikt voor o.a. een extra cursus voor de kandidaat, aanpassingen op de werkplek en extra begeleiding voor zowel kandidaat als werknemers.


 
 

in samenwerking met