FINANCIEEL BIJDRAGEN AAN DE PLAATSING VAN EEN KANDIDAAT MET EEN ARBEIDSBEPERKING?

Participatie Certificaat stelt werkgevers in staat om bij te dragen aan de concrete plaatsing van kandidaten met een arbeidsbeperking. De waarde van een certificaat wordt direct omgezet in een fonds en ingezet om de laatste (financiële) obstakels weg te nemen zodat de kandidaat dat contract wél weet te bemachtigen.

GEBRUIK MAKEN VAN AANVULLENDE FINANCIËLE STEUN uit PARTICIPATIE CERTIFICAAT?

Het vinden van een passende baan kan lastig zijn. Om succesvol aan het werk te gaan is het wel eens nodig om een extra cursus of opleiding te volgen, de werkplek aan te passen of extra jobcoaching te ontvangen. Is dit herkenbaar? Dan biedt extra financiering vanuit Participatie Certificaat de oplossing om aan het werk te gaan!


foto.jpg

PERSBERICHT: Banken helpen werkzoekenden met achterstand tot de arbeidsmarkt aan werk

In de CAO Banken 2017-2019 is opgenomen dat banken aangesloten bij de Werkgeversvereniging Banken investeren in Participatie Certificaten om daarmee werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een vaste baan te helpen.


Financiële ondersteuning kan worden gebruikt als de reguliere gelden niet voldoende zijn. 
Gelden uit Participatie Certificaat kunnen worden gebruikt voor o.a. een extra cursus voor de kandidaat, aanpassingen op de werkplek en extra begeleiding voor zowel kandidaat als werknemers. PERSBERICHT: MEER WERKGELEGENHEID EN SOCIALE COHESIE IN DE REGIO DOOR DECENTRALE UITGIFTE PARTICIPATIE CERTIFICAAT

Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (185.000 inwoners) start het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS met het uitgeven en inzetten van het Participatie Certificaat. En is daarmee het eerste participatiebedrijf in Nederland dat via decentrale uitgifte...


Participatie regel je met elkaar. Om echt samen de verantwoordelijkheid te nemen, hebben we een andere manier nodig om elkaar te ondersteunen. Het Participatie Certificaat is daarin een machtig middel; concreet en doelgericht, werkend aan succesverhalen die werkelijk impact hebben op iemands leven. Een positieve manier om ervoor te zorgen dat we met elkaar die 125000 banen duurzaam invullen.
— Caspar Joustra, Senior Vice President EMEA SAP SuccessFactors

in samenwerking met