Door decentrale uitgifte van certificaten geeft de gemeente/regio een extra impuls aan haar succesvolle invulling van werk, sociale cohesie en werkgelegenheidsvraagstukken.

EXTRA WERKGELEGENHEID & sociale cohesie IN DE REGIO

  • Publiek/private samenwerking
  • Regionaal werkgevers nadrukkelijk betrekken
  • Inzetten op gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en de overheid
  • Van verplichting naar intrinsieke motivatie
  • Wetgeving en pragmatische aanpak combineren

PARTICIPATIE CERTIFICAAT

Participatie Certificaat biedt aanvullende financiering gekoppeld aan de plaatsing van een kandidaat, op een manier die voor iedereen positief is. 
Het geld uit certificaten is beschikbaar voor o.a. een extra cursus voor de kandidaat, aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding voor zowel kandidaten als werknemers.

  • Samenwerking bedrijfsleven en overheid
  • Creëren van (extra) werkgelegenheid
  • Gedeelde verantwoordelijkheid 

PERSBERICHT: MEER WERKGELEGENHEID EN SOCIALE COHESIE IN
DE REGIO DOOR DECENTRALE UITGIFTE PARTICIPATIE CERTIFICAAT

Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (185.000 inwoners) start het
participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS met het uitgeven en inzetten van het Participatie Certificaat.
En is daarmee het eerste participatiebedrijf in Nederland dat via decentrale uitgifte...
Lees meer


Uitgegeven door:

DECENTRALE UITGIFTE 

Een inclusieve regio krijgt vorm als iedereen meedoet. De gemeente speelt hierin een centrale rol. Door zélf, decentraal, certificaten uit te geven worden aanvullende financiële middelen gegenereerd waarmee nog meer (kleinere) werkgevers werk kunnen maken van inclusief ondernemen. Het werkt drempelverlagend, brengt partijen bij elkaar en stimuleert werkgevers om zich van hun sterkste kant te laten zien: door zelf inclusief te zijn én door een ander inclusief te ‘maken‘.

PARTNERS NADRUKKELIJK BETREKKEN

Door samen verantwoordelijkheid te nemen worden werkgevers en sociale partners nadrukkelijk betrokken om met de gemeente extra werkgelegenheid te creëren. Zo lossen gemeenten, werkgevers en andere partijen een belangrijk maatschappelijk vraagstuk samen op!

VOORBEELDAANPAK: SROI EN PARTICIPATIE CERTIFICAAT

Door Participatie Certificaat als extra gunningscriterium toe te voegen aan aanbestedingen / SROI, worden naast aanbestedende partijen, ook niet-aanbestedende partijen gemotiveerd om inclusief te ondernemen. Waar SROI-verplichtingen landelijk worden toegepast, komt Participatie Certificaat de regio ten goede. Het zorgt lokaal voor meer tractie.