Over Mirjam Sterk

 

"Het lijkt alsof er bij de uitvoering van de Participatiewet alleen de top uit de doelgroep kans maakt op zinvol en duurzaam werk. Moeilijker te plaatsen mensen vallen buiten de boot. Participatie Certificaat helpt de kansen voor juist die doelgroep te vergroten."
 

 
 

Mirjam Sterk was tot 2012 ruim tien jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Voor de fractie was zij woordvoerder op thema's als integratie, migratie en de Sociale Zekerheid. De laatste jaren was zij tevens vicefractievoorzitter. Ze studeerde Godgeleerdheid in Utrecht en Amsterdam.

Na de Kamerperiode werd zij Ambassadeur aanpak Jeugdwerkloosheid en werkte zij als programmamaker en presentator voor de IKON. Verder hield zij zich als vicevoorzitter van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid bezig met integriteitsvraagstukken. Nu is zij directeur van de coöperatie MEE NL. 'Ik ben geraakt door de passie van de medewerkers van MEE om mensen met een beperking in hun kracht te zetten en hun plek in de samenleving te vinden', zegt Sterk.

'Er is veel in beweging in het veld waar MEE werkzaam is; de WMO en de Wet Langdurige Zorg vragen om een ondernemende vereniging. Tegelijkertijd zijn er ook veel kansen om op het terrein van sport en arbeid nieuwe verbindingen te maken met bijvoorbeeld werkgeversorganisaties in hun 100.000 banenplan voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor mij is het daarom een grote uitdaging en voorrecht mede vorm te mogen geven aan de nieuwe toekomst voor MEE. En samen te werken met onze leden aan een inclusieve samenleving. Meedoen is een mensenrecht.'