"We moeten op zoek naar middelpuntzoekende krachten. Krachten die ons in de richting van de Participatiesamenleving trekken.
Soms heel eenvoudig in de vorm van iemand een kans GUNNEN. Maar ook weer: een verschuiving van solitair naar SOLIDAIR."

- Lineke Rijxman, Actrice en Regisseur theatergroep Mugmetdegoudentand.

Lineke Rijxman OVER WAAROM ARBEIDSPARTICIPATIE BELANGRIJK IS