Briljant idee!

Briljant idee!

Het is een goed gezelschap: vrienden, collega’s, ondernemers. Over tafel pingpongen geweldige ideeën. De groep is gemêleerd genoeg om de vonk van een idee echt even in vlam te zetten. Ieder met zo zijn of haar eigen kennis, achtergrond en kijk op de wereld.

Dat geeft energie. Een jong idee is een wereld aan kansen en mogelijkheden. Met natuurlijk beren op de weg, maar ook met, hoe-zal-ik-het-zeggen, trampolines, springveren en nieuwe contacten die dat ene jonge idee verder kunnen helpen.

Read More

Help werk mogelijk maken!

Help werk mogelijk maken!

Stel je voor: je had een mooie baan op het oog, ging op gesprek en het klikte helemaal, je kunt maandag aan de slag. Wat een geweldig gevoel! Stel je nu voor dat je die baan net misloopt vanwege ‘gedoe met je reiskosten’, of omdat ‘de materiaalkosten voor een cursus niet gedekt zijn’. En stel je nu voor dat dit je keer op keer overkomt, zoals veel mensen met een arbeidsbeperking.

Read More

Fabian Dekker: "Te veel jongeren vinden géén baan"

Fabian Dekker: "Te veel jongeren vinden géén baan"

De Nederlandse economie groeit solide en de werkloosheid neemt snel af, ook bij jongeren. Maar niet alle jongeren vinden makkelijk een baan. Bovendien beweegt een groot deel zich buiten het beeld van instanties. Nieuwe coalities, buiten de reguliere beleidspraktijk, zijn nodig.

Over jeugdwerkloosheid is al bijzonder veel geschreven. En de lezer van dit artikel zou zich direct kunnen afvragen of het thema nog wel actueel is. Weliswaar liep na de economische crisis van 2008 de jeugdwerkloosheid snel op tot rond de 15 procent in 2014, maar inmiddels hebben veel jongeren gelukkig weer hun weg gevonden op de arbeidsmarkt. Zij lijken niet langer te behoren tot een ‘verloren generatie’, net zoals veel jongeren uit de jaren tachtig uiteindelijk ook hun weg vonden.

Read More

Annemarie van Gaal: 'Arbeidsgeschikt/ongeschikt'

Annemarie van Gaal: 'Arbeidsgeschikt/ongeschikt'

Op zondag 13 augustus, 2017, schreef Annemarie van Gaal een scherp stuk over wat nou eigenlijk arbeidsgeschikt en -ongeschikt is. Een artikel naar ons hart, dat aansluit bij de filosofie van Participatie Certificaat dat zo’n indeling onjuist en demotiverend is.

Van Gaal deelt onze kijk op ‘helpen’ en op ‘arbeidsgeschiktheid’. Ze ziet dat de regelingen en subsidies te ingewikkeld zijn en zo de plank misslaan. De bedenkers van die regelingen en subsidies waren niet van plan om er zo’n wirwar van onmogelijkheden van te maken. Ze willen helpen, net als wij.

Read More

Ben jij de Marketeer die Participatie Certificaat verder brengt?

Ben jij de Marketeer die Participatie Certificaat verder brengt?

Ben jij de marketeer…

Die zich vol overgave bezig gaat houden met de ontwikkeling van onze marketingkanalen? Die niet weg te slaan is van social media en een passie heeft voor innovatieve marketing? En heb je een natuurlijke drang om continu met onderscheidende en opvallende verbetervoorstellen te komen en deze direct in de praktijk te brengen? Dat ben jij degene die we zoeken om ons team te versterken!

Read More

Timothy kan met behulp van het Accezz International certificaat zijn doel verwezenlijken!

Timothy kan met behulp van het Accezz International certificaat zijn doel verwezenlijken!

Accezz draagt met Participatie Certificaat bij aan de duurzame plaatsing van een kandidaat met een arbeidsbeperking. Dit biedt mogelijkheden aan mensen die graag willen en een beetje extra steun kunnen gebruiken. 

Het bewijst eens te meer dat je met een relatief klein gebaar iemand een fantastische kans geeft in de werkende samenleving.

Read More

Nieuwe Taal!

Nieuwe Taal!

Een woord om een beweging te beschrijven waar steeds meer mensen zich bij aansluiten. Een beweging die niet gemakkelijk te vangen is omdat zij geen kleur bekent. Het komt op ongeveer het volgende neer:

We zijn hier samen, we doen dit samen, we helpen elkaar hier, nu, met alles wat we kunnen. Zonder ons handje op te houden, zonder te vergelijken... 

Read More

Succesvolle arbeidsparticipatie vraagt om innovatie en meer samenwerken

Succesvolle arbeidsparticipatie vraagt om innovatie en meer samenwerken

Werkgevers hebben een tienpuntenplan gepresenteerd om de afspraken in de Participatiewet wat soepeler in te vullen. Volgens VNO-NCW, MKB Nederland en LTO moet de subsidieregeling niet alleen kunnen worden gebruikt voor mensen met een overduidelijke arbeidsbeperking, maar ook voor mensen met psychische of sociale problemen, jongeren uit het speciaal onderwijs en andere groepen.

Read More

Blijf op de hoogte: antwoorden op vragen over Participatiewet en banenafspraak

Vragen over de banenafspraak of de Participatiewet? Je bent de enige niet. Lees deze drie kennisdocumenten van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en je bent weer helemaal bij:

  1. Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (versie februari 2017)
  2. Kennisdocument beschut werken (versie maart 2017)
  3. Kennisdocument Ondersteuning vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering (versie februari 2017)

We hebben ze ook hier voor je klaarstaan.

- Dit is een samenvatting van een publicatie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Decentrale uitgifte met Stroomopwaarts!

Decentrale uitgifte met Stroomopwaarts!

Meer werkgelegenheid en sociale cohesie in de regio door decentrale uitgifte Participatie Certificaat.

Wethouders, Kamerleden en werkgeversorganisaties ondersteunen de decentrale uitgifte van Participatie Certificaat via gemeenten voor extra werkgelegenheid en sociale cohesie in de regio.

Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (185.000 inwoners) start het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS met het uitgeven en inzetten van het Participatie Certificaat. En is daarmee het eerste participatiebedrijf in Nederland dat via decentrale uitgifte van Participatie Certificaten haar inspanningen op het gebied van arbeidsparticipatie een nieuwe impuls geeft.

Read More