Tweede Kamerdebat loondispensatie

Tweede Kamerdebat loondispensatie

Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit en het tast hun mensenrechten aan. 40 organisaties sturen daarom een gezamenlijk pamflet naar de Tweede Kamer, in aanloop naar het Kamerdebat over de voorgenomen wetswijziging. In het pamflet worden de bezwaren tegen het plan toegelicht en de voorwaarden voor een alternatief op een rij gezet.

Read More

FNV en arbeidsbeperkten donderdag in actie tijdens debat loondispensatie

FNV en arbeidsbeperkten donderdag in actie tijdens debat loondispensatie

Op donderdag 26 april voert FNV samen met 100 mensen met een arbeidsbeperking actie tegen de kabinetsplannen om van mensen met een arbeidsbeperking tweederangs werknemers te maken. De invoering van loondispensatie door staatssecretaris Van Ark zorgt ervoor dat een grote groep mensen onder het wettelijk minimum gaat verdienen. Voor een aanvulling moeten zij straks aankloppen bij de bijstand.

Read More

De alliantie kansen: een doeltreffende werkgeversaanpak

De alliantie kansen: een doeltreffende werkgeversaanpak

Goed nieuws: de economie trekt aan. Maar wie profiteert hiervan? Gezinnen, bedrijven, starters? De jeugd lijkt het niet te zijn. Want hoewel de cijfers weer in het groen staan, telt Nederland nog altijd ruim 150.000 jongeren tussen de 15-25 jaar die op zoek zijn naar een baan. En tussen de 25-35 jaar zijn dat er nog eens 150.000. Daarnaast worden Nederlanders met een migratieachtergrond en laagopgeleide vrouwen twee keer zo hard getroffen en is er een toenemende ongelijkheid in kansen waargenomen in Nederland. Vorig jaar richtte De Nieuwe Poort het platform Jongeren, Werk en Hoop op. Het doel van het platform? In samenwerking met Accenture, NL2025, de OCW Gelijke Kansen Alliantie en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, willen wij met Jongeren, Werk en Hoop de positie van kwetsbare jongeren onderzoeken én veranderen in onze maatschappij. 

Read More

Briljant idee!

Briljant idee!

Het is een goed gezelschap: vrienden, collega’s, ondernemers. Over tafel pingpongen geweldige ideeën. De groep is gemêleerd genoeg om de vonk van een idee echt even in vlam te zetten. Ieder met zo zijn of haar eigen kennis, achtergrond en kijk op de wereld.

Dat geeft energie. Een jong idee is een wereld aan kansen en mogelijkheden. Met natuurlijk beren op de weg, maar ook met, hoe-zal-ik-het-zeggen, trampolines, springveren en nieuwe contacten die dat ene jonge idee verder kunnen helpen.

Read More

Help werk mogelijk maken!

Help werk mogelijk maken!

Stel je voor: je had een mooie baan op het oog, ging op gesprek en het klikte helemaal, je kunt maandag aan de slag. Wat een geweldig gevoel! Stel je nu voor dat je die baan net misloopt vanwege ‘gedoe met je reiskosten’, of omdat ‘de materiaalkosten voor een cursus niet gedekt zijn’. En stel je nu voor dat dit je keer op keer overkomt, zoals veel mensen met een arbeidsbeperking.

Read More

Fabian Dekker: "Te veel jongeren vinden géén baan"

Fabian Dekker: "Te veel jongeren vinden géén baan"

De Nederlandse economie groeit solide en de werkloosheid neemt snel af, ook bij jongeren. Maar niet alle jongeren vinden makkelijk een baan. Bovendien beweegt een groot deel zich buiten het beeld van instanties. Nieuwe coalities, buiten de reguliere beleidspraktijk, zijn nodig.

Over jeugdwerkloosheid is al bijzonder veel geschreven. En de lezer van dit artikel zou zich direct kunnen afvragen of het thema nog wel actueel is. Weliswaar liep na de economische crisis van 2008 de jeugdwerkloosheid snel op tot rond de 15 procent in 2014, maar inmiddels hebben veel jongeren gelukkig weer hun weg gevonden op de arbeidsmarkt. Zij lijken niet langer te behoren tot een ‘verloren generatie’, net zoals veel jongeren uit de jaren tachtig uiteindelijk ook hun weg vonden.

Read More

Annemarie van Gaal: 'Arbeidsgeschikt/ongeschikt'

Annemarie van Gaal: 'Arbeidsgeschikt/ongeschikt'

Op zondag 13 augustus, 2017, schreef Annemarie van Gaal een scherp stuk over wat nou eigenlijk arbeidsgeschikt en -ongeschikt is. Een artikel naar ons hart, dat aansluit bij de filosofie van Participatie Certificaat dat zo’n indeling onjuist en demotiverend is.

Van Gaal deelt onze kijk op ‘helpen’ en op ‘arbeidsgeschiktheid’. Ze ziet dat de regelingen en subsidies te ingewikkeld zijn en zo de plank misslaan. De bedenkers van die regelingen en subsidies waren niet van plan om er zo’n wirwar van onmogelijkheden van te maken. Ze willen helpen, net als wij.

Read More

Ben jij de Marketeer die Participatie Certificaat verder brengt?

Ben jij de Marketeer die Participatie Certificaat verder brengt?

Ben jij de marketeer…

Die zich vol overgave bezig gaat houden met de ontwikkeling van onze marketingkanalen? Die niet weg te slaan is van social media en een passie heeft voor innovatieve marketing? En heb je een natuurlijke drang om continu met onderscheidende en opvallende verbetervoorstellen te komen en deze direct in de praktijk te brengen? Dat ben jij degene die we zoeken om ons team te versterken!

Read More

Timothy kan met behulp van het Accezz International certificaat zijn doel verwezenlijken!

Timothy kan met behulp van het Accezz International certificaat zijn doel verwezenlijken!

Accezz draagt met Participatie Certificaat bij aan de duurzame plaatsing van een kandidaat met een arbeidsbeperking. Dit biedt mogelijkheden aan mensen die graag willen en een beetje extra steun kunnen gebruiken. 

Het bewijst eens te meer dat je met een relatief klein gebaar iemand een fantastische kans geeft in de werkende samenleving.

Read More

Nieuwe Taal!

Nieuwe Taal!

Een woord om een beweging te beschrijven waar steeds meer mensen zich bij aansluiten. Een beweging die niet gemakkelijk te vangen is omdat zij geen kleur bekent. Het komt op ongeveer het volgende neer:

We zijn hier samen, we doen dit samen, we helpen elkaar hier, nu, met alles wat we kunnen. Zonder ons handje op te houden, zonder te vergelijken... 

Read More

Succesvolle arbeidsparticipatie vraagt om innovatie en meer samenwerken

Succesvolle arbeidsparticipatie vraagt om innovatie en meer samenwerken

Werkgevers hebben een tienpuntenplan gepresenteerd om de afspraken in de Participatiewet wat soepeler in te vullen. Volgens VNO-NCW, MKB Nederland en LTO moet de subsidieregeling niet alleen kunnen worden gebruikt voor mensen met een overduidelijke arbeidsbeperking, maar ook voor mensen met psychische of sociale problemen, jongeren uit het speciaal onderwijs en andere groepen.

Read More