Nieuwe Taal!

Nieuwe Taal!

Een woord om een beweging te beschrijven waar steeds meer mensen zich bij aansluiten. Een beweging die niet gemakkelijk te vangen is omdat zij geen kleur bekent. Het komt op ongeveer het volgende neer:

We zijn hier samen, we doen dit samen, we helpen elkaar hier, nu, met alles wat we kunnen. Zonder ons handje op te houden, zonder te vergelijken... 

Read More

Succesvolle arbeidsparticipatie vraagt om innovatie en meer samenwerken

Succesvolle arbeidsparticipatie vraagt om innovatie en meer samenwerken

Werkgevers hebben een tienpuntenplan gepresenteerd om de afspraken in de Participatiewet wat soepeler in te vullen. Volgens VNO-NCW, MKB Nederland en LTO moet de subsidieregeling niet alleen kunnen worden gebruikt voor mensen met een overduidelijke arbeidsbeperking, maar ook voor mensen met psychische of sociale problemen, jongeren uit het speciaal onderwijs en andere groepen.

Read More

Blijf op de hoogte: antwoorden op vragen over Participatiewet en banenafspraak

Vragen over de banenafspraak of de Participatiewet? Je bent de enige niet. Lees deze drie kennisdocumenten van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en je bent weer helemaal bij:

  1. Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (versie februari 2017)
  2. Kennisdocument beschut werken (versie maart 2017)
  3. Kennisdocument Ondersteuning vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering (versie februari 2017)

We hebben ze ook hier voor je klaarstaan.

- Dit is een samenvatting van een publicatie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Decentrale uitgifte met Stroomopwaarts!

Decentrale uitgifte met Stroomopwaarts!

Meer werkgelegenheid en sociale cohesie in de regio door decentrale uitgifte Participatie Certificaat.

Wethouders, Kamerleden en werkgeversorganisaties ondersteunen de decentrale uitgifte van Participatie Certificaat via gemeenten voor extra werkgelegenheid en sociale cohesie in de regio.

Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (185.000 inwoners) start het participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS met het uitgeven en inzetten van het Participatie Certificaat. En is daarmee het eerste participatiebedrijf in Nederland dat via decentrale uitgifte van Participatie Certificaten haar inspanningen op het gebied van arbeidsparticipatie een nieuwe impuls geeft.

Read More