Participatie Certificaat opgenomen in CAO Banken 2017-2019!

PERSBERICHT: BANKEN HELPEN WERKZOEKENDEN MET EEN ACHTERSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT AAN WERK

In de CAO Banken 2017-2019 is opgenomen dat banken aangesloten bij de Werkgeversvereniging Banken investeren in Participatie Certificaten om daarmee werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een vaste baan te helpen.

Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de Werkgeversvereniging Banken, CNV en DE UNIE. Het is voor het eerst dat een dergelijke afspraak in een CAO is opgenomen. Alle 22 aangesloten banken zullen investeren in een Participatie Certificaat. Een Participatie Certificaat is een aanvullende financiering van 3500 euro. Daarmee kunnen noodzakelijke aanpassingen aan de werkplek worden betaald, reiskosten worden vergoed of kan worden geïnvesteerd in jobcoaching of een extra cursus voor een werkzoekende om dat ene contract wél te bemachtigen.

We willen een arbeidsmarkt waar iedereen een plek kan vinden. Ook mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt. Het is een belangrijk signaal dat banken hieraan sectoraal en structureel willen bijdragen”, zegt Mirjam van Praag, voorzitter Raad van Advies Participatie Certificaat en kroonlid SER. Ook de werkgevers onderstrepen het belang van de CAO-afspraak. “Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan arbeidsparticipatie in Nederland” zegt Chris Buijink, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken. Voor werkgevers is het Participatie Certificaat een prima instrument om werk te maken van de Participatiewet en de afspraken in het Sociaal Akkoord. Volgens Aart van der Gaag, Commissaris 100.000 banen VNO-NCW MKB LTO, hebben werkgevers en vakbonden in de bankensector dan ook een effectieve manier gevonden om daar aan bij te dragen.

Participatie Certificaat is een initiatief van ondernemer Sabine de Jong. “In de praktijk blijken er voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vaak obstakels te zijn om aan het werk te komen. Die obstakels zijn met een relatief bescheiden investering weg te nemen”. Participatie Certificaat is gestart in 2016.

Bekijk voor praktijkvoorbeelden de testimonials op deze pagina