HET CERTIFICAAT

Al enige tijd wordt er gewerkt aan de cultuuromslag zodat het normaal wordt voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Door met elkaar verantwoordelijkheid te nemen, geven we hier invulling aan op een manier die voor iedereen positief is.

Participatie Certificaat is een investering om iemand met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Een certificaat is concreet verbonden aan een plaatsing, aan een persoon. Het beschikbare budget (€3.500,-) per certificaat kan worden besteed aan o.a. een extra cursus voor de kandidaat, aanpassingen op de werkplek en extra begeleiding voor zowel kandidaat als werknemers.
Het geeft kandidaten net dat ene steuntje om een plaatsing mogelijk te maken.

Hoewel er subsidies en regels zijn die daarbij helpen, is het niet vanzelfsprekend dat deze altijd van toepassing zijn. 

Beheer gelden
De beschikbare gelden, gegenereerd door Participatie Certificaten, worden beheerd en besteed door Stichting Participatie Certificaat.

Meer informatie vind je in onze spelregels

De raad van advies voor PARTICIPATIE CERTIFICAAT
IS De “COMMISSIE VAN PRAAG”

  • Mirjam van Praag, Hoogleraar en Kroonlid SER 
  • Agnes Jongerius, Europarlementariër
  • Frank Wolterink, Voorzitter RvB Humanitas DMH 
  • Bas Bodzinga, Directeur Klantbelang Philadelphia  
  • Paul Willems, Voorzitter RvB Amerpoort
  • Marcel Bechger, Senior Director HR EMEA Fluor en tevens facilitator project
  • Els Swaab, Jurist en Bestuurder/Toezichthouder

Het Testimonial

Als geld uit een certificaat is ingezet, wordt een testimonial geschreven. Een testimonial vertelt op welke manier gelden uit een certificaat zijn besteed om dat ene contract te bemachtigen. Mocht met de plaatsing het volledige budget van een certificaat zijn besteed, is daarmee het certificaat vervuld. Is er nog budget over? Dan wordt het ingezet voor andere plaatsingen. Voorbeelden van testimonials vind je hier.


ACTIEVE ROL IN BEGELEIDING

Een goede plaatsing is succesvoller als we het een beetje kunnen begeleiden. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden beschikbaar die de plaatsing nóg aantrekkelijker maken. Instanties helpen met subsidies, lastenverlichting en andere hulpmiddelen. Als je daar —om welke reden dan ook— geen toegang toe hebt, springt Participatie Certificaat graag bij. Zo zorgen we er voor dat je die extra werkkracht altijd kunt aannemen.

Participatie Certificaat zorgt dat elke match een succesverhaal wordt.


ONDERSTEUNING van PERSONEEL en KANDIDAAT 

Beschikbaar budget uit Participatie Certificaat kan ook worden ingezet om een kandidaat nog beter inzetbaar te maken voor een werkgever. Bijvoorbeeld door de financiering van een opleiding of cursus die nodig is voor plaatsing. 

Participatie Certificaat zorgt ervoor dat de banen duurzaam ingevuld worden.


MOGELIJKHEDEN VOOR KLEINE AANPASSINGEN

Soms is het nodig kleine aanpassingen te maken op de werkvloer om de nieuwe medewerker met verminderd arbeidsvermogen optimaal te kunnen laten functioneren. Hier zijn budgetten voor vanuit de overheid én maatregelen tot lastenverlichting. Deze steun en financiële voordeeltjes zijn niet altijd bereikbaar. Participatie Certificaat maakt het mogelijk dat kandidaten dan tóch aan het werk kunnen.

Met Participatie Certificaat zeggen werkgevers: “We dragen de lasten écht samen.”