FINANCIEEL BIJDRAGEN AAN DE PLAATSING VAN EEN KANDIDAAT MET EEN ARBEIDSBEPERKING?

Participatie Certificaat stelt werkgevers in staat om bij te dragen aan de concrete plaatsing van kandidaten met een arbeidsbeperking. De waarde van een certificaat wordt direct omgezet in een fonds en ingezet om de laatste (financiële) obstakels weg te nemen zodat de kandidaat dat contract wél weet te bemachtigen.

GEBRUIK MAKEN VAN AANVULLENDE FINANCIËLE STEUN uit PARTICIPATIE CERTIFICAAT?

Het vinden van een passende baan kan lastig zijn. Om succesvol aan het werk te gaan is het wel eens nodig om een extra cursus of opleiding te volgen, de werkplek aan te passen of extra jobcoaching te ontvangen. Is dit herkenbaar? Dan biedt extra financiering vanuit Participatie Certificaat de oplossing om aan het werk te gaan!


Geslaagd eerste congres Participatie Certificaat!

Het congres Participatie Certificaat: innovatie in arbeidsparticipatie stond in het teken van mogelijkheden. In Sparta Stadion Het Kasteel in Rotterdam werd het belang van arbeidsparticipatie voelbaar in een serie interviews met politici, wetenschappers, werkgevers en werknemers.

Moderator: Lineke Rijxman (actrice en regisseur van theatergroep Mugmetdegoudentand).
Deelnemers: Jetta Klijnsma, Agnes Jongerius, Aart van der Gaag, Mirjam van Praag, Arjo Klamer, Sjef Evers, Sabine de Jong, Rob Ittmann, Anne van Stein, Marco Wins, Houssin Bezzai, Albert Assen, Aad Stoop en Perry Leijdsman.


Financiële ondersteuning kan worden gebruikt als de reguliere gelden niet voldoende zijn. 
Gelden uit Participatie Certificaat kunnen worden gebruikt voor o.a. een extra cursus voor de kandidaat, aanpassingen op de werkplek en extra begeleiding voor zowel kandidaat als werknemers. PERSBERICHT: BANKEN HELPEN WERKZOEKENDEN MET EEN ACHTERSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT AAN WERK

In de CAO Banken 2017-2019 is opgenomen dat banken aangesloten bij de Werkgeversvereniging Banken investeren in Participatie Certificaten om daarmee werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een vaste baan te helpen...


Goed om aan te geven

 
Diversiteit in een organisatie is waardevol. Een steentje bijdragen ook. Inzetten van arbeidsgehandicapten dus. Met Participatie Certificaat kunnen we financiële obstakels wegnemen en elkaar helpen om duurzame plaatsingen van kandidaten te realiseren. Het Participatie Certificaat brengt mogelijkheden bij elkaar waardoor de belemmeringen verdwijnen.
— Mirjam van Praag, Hoogleraar en Kroonlid SER

in samenwerking met