Een overzicht van publicaties over de Participatiewet, de Wet banenafspraak, quotum arbeidsbeperkten en het instrument beschut werk

Hieronder verzamelen we publicaties over de onderwerpen die ons aan het hart gaan.

Maart 2017

Februari 2017