Stichting Participatie Certificaat

Inkomende en uitgaande gelden worden beheerd door de stichting. En zij zien ook toe op de spelregels. De stichting rapporteert jaarlijks over haar financiële huishouding via een door een accountant samengesteld Financieel Jaaroverzicht. Samenstelling bestuur, huishoudelijk regelement, besteding gelden, beleidsplan en statuten kunnen worden teruggevonden op deze pagina.

STICHTINGSBESTUUR PARTICIPATIE CERTIFICAAT

Voorzitter; Aad Stoop, Bergh, Stoop & Sanders

Penningmeester; Dries Knaapen, AFA Dispensing

Secretaris; Bianca Rootsaert

RAAD VAN ADVIES STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT

  • Mirjam van Praag, Hoogleraar en Kroonlid SER
  • Agnes Jongerius, Europarlementariër en lid RvA Werken&Jij
  • Frank Wolterink, Voorzitter RvB Humanitas DMH
  • Bas Bodzinga, Directeur Klantbelang Philadelphia
  • Paul Willems, Voorzitter RvB Amerpoort
  • Marcel Bechger, Senior Director HR EMEA Fluor en facilitator project
  • Els Swaab, Jurist en Bestuurder/Toezichthouder
ANBI_FC.jpg
 

Missie

Doel

Participatie Certificaat stelt werkgevers in staat om bij te dragen aan de concrete plaatsing van kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De waarde van een certificaat wordt direct omgezet in een fonds en ingezet om de laatste (financiële) obstakels weg te nemen zodat de kandidaat dat contract wél weet te bemachtigen.

Een inclusieve samenleving. Dit betekent dat iedereen een plek kan krijgen op de arbeidsmarkt. Participatie Certificaat gelooft dat alleen door samenwerking resultaten bereikt kunnen worden.

                                                                      

Bestaansreden

Participatie Certificaat draagt bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te faciliteren zodat zij deel kunnen uitmaken van een werkende maatschappij. Ondanks inspanningen vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven is dit nog altijd niet een vanzelfsprekendheid.


 

Participatie Certificaat is een initiatief van Sabine de Jong, Directeur ACES International en &U.

“In Nederland willen we dat mensen met een arbeidsbeperking gewoon meedoen aan de werkende maatschappij. Door wet- en regelgeving, een terugtrekkende centrale overheid en een oerwoud aan regels en beleidsstukken is realisatie soms lastig. Iedereen wil graag een bijdrage leveren als het simpel en doeltreffend zou zijn. Daarom is Participatie Certificaat opgezet: grote en kleine werkgevers die samen met instanties de kans op werk mét contract vergroten. Meer arbeidsplekken. Meer slimme financiering ervan!”
 

Gegevens stichting:
Stichting Participatie Certificaat
RSIN nummer: 857401245
KvK nummer: 68341830

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.